top of page

Кои сме ние ?

Образователен център Либери е основан от млади преподаватели с богат опит в сферата на образованието. От нашата практика сме разбрали, че основните проблеми в образователния процес са липсата на мотивация в ученика, неразбирането на практическото приложение на изучавания материал и не на последно място липсата на умения за учене.

 

Затова нашата цел е преди всичко да мотивираме нашите ученици, да им покажем лесни и ефективни техники за учене, също така да разберат връзката между теорията и практиката. Ние вярваме, че човек учи с желание и запазва знанията дълготрайно само когато е убеден в ползите от усилията, които полага.

 

Нашите иновативни методи, млади и подкрепящи учители, индивидуален подход, авторови разработки, много практически упражнения и постоянна обратна връзка са ключът към успеха на нашите ученици. Ние вярваме, че общите усилия са това, което гарантира достигането до крайната цел.

Ние използваме:

 • иновативни методи на обучение

 • техники за лесно и бързо учене

 • полезните свойства на дигиталното обучение

 • множество практически занимания

 • алтернативен подход към учебния материал

Ние вярваме в:

 • осъзнатата потребност от знания

 • превръщането на знанието в умение

 • прякото участие на учениците в образователния процес

 • стимулирането на критична мисъл

 • насърчаване на самостоятелността

активното взаимодействие между учител – ученик – родител

Защо да изберете образователен център „Либери“?

 • Млад екип, който е обединен от вярването, че за постигането на високи резултати, най-работещата формула е в подкрепата и разбирането на нуждите на всеки ученик.

 • Опит както в частното, така и в държавното образование.

 • Висока квалификация на учителите.

 • Работа в креативна, уютна, сплотена и подкрепяща учебна среда.

 • Малки ученически групи, което спомага за индивидуалния подход към всеки ученик, но и дава възможност да се прилагат интерактивни методи на обучение.

 • Възможност учениците пряко да участват в образователния процес и да бъдат самостоятелни в изготвянето на материали и методи за бързо усвояване на материала.

 • Постоянна обратна връзка както към учениците, така и към родителите.

 • Иновативни методи на обучение.

 • Авторски материали.

 • Достъп до полезните качества на интерактивното обучение.

 • Съчетанието от иновативните методи на обучение и доказаните традиционни практики.

 • Подкрепа към родителите

bottom of page