top of page
Technology Class

Подготовка за изпити след 12. клас

Групови уроци по БЕЛ:

 

1. Продължителност на курса

 - 4 учебни часа.  Курсът се провежда в рамките на 30 седмици. Дните на занятията са събота и/или неделя в групи до осем ученици.

*При интерес може да се сформира група и през седмицата.

2. Безплатна консултация

 - Среща с родител и ученик.

 - Входящ тест за определяне на академичното ниво на ученика.

3. Преговор

 - Курсът започва с преговор и упражнения върху изминалия материал.

4. Учебници и помагала

  - Учениците получават всички необходими материали от школата.

5. Пробни изпити

 - Три пробни матури по формата на ДЗИ.

  - Ежеседмични тестове.

6. Постоянна връзка с родителите

 - Информираме родителите за напредъка на нашите ученици ежеседмично.

  - Организиране на срещи с родителите.

7. Цени и отстъпки
- Абонамент 256 лв. / месец.

8. Начин на плащане

 - По банков път:

Либери център ЕООД

BG29STSA93000029999728

 - В брой – на място в офиса на Симеоновско шосе 104.

*При отсъствие на ученик от занятия е желателно родителят да се обади в офиса. Ангажимент на родителя е да вземе материалите за занятието и да се информира за новата домашна работа.

** Групи се сформират при минимум четирима ученици.Либери център ЕООД запазва правото за промяна в условията.

bottom of page